Image0028

Image0037

 

 

Här beskriver vi olika växtsjukdomar och skadedjur som kan angripa trädgårdens växter.

 

Bladlöss

Rhododendronmjöllus

Rödvårtsjuka